Социално включване | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Социално предприятие „Неща с душа“

гр. Варна
Процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Социално предприятие Bon Appetit Catering от „Светът на Мария“

гр. София
Процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Община Габрово
Процедура „Услуги за ранно детско развитие“

Проект "Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил"

Община Кюстендил
Процедура  „Услуги за ранно детско развитие”

Проект „Социално включване в общността чрез „Прегърни ме”

гр. София
Процедура „Социално включване в общността“

Проект „Нарисувай ми усмивка”

гр. Бургас
Процедура „Развитие на социалното предприемачество“

В медиите