Описание на процедурата

Операция „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ е първата мярка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на системата на здравеопазването в условията на COVID-19. Мярката е продиктувана от необходимостта от бързи и значителни интервенции в здравеопазването, включително и осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда. Операцията с бюджет от 60 млн. лв. се изпълнява от Министерството на здравеопазването с времеви обхват до 31 декември 2020 г.

Очакванията са схемата да обхване около 14 000 медицински и немедицински служители, които първи посрещат предизвикателствата на пандемичната криза.По проекта е предоставена възможност за наемане на допълнителен медицински и немедицински персонал. Осигурена е възможност за допълнителни възнаграждениянамедиците на „първа линия“ в битката с коронавируса. По проекта могат да бъдат закупени лични и колективни предпазни средства, необходими за превенция от заразяване с COVID-19.