Първо заседание на ТРГ 2021-2027 – 17.12.2019 г.

Документи

Първо заседание на ТРГ 2021-2027 - 17.12.2019 г. (Публични)

    Новини от заседанието

    Бюджетът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. ще се удвои до 4 млрд. лв. (12/17/2019) - Около 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период 2021-2027 г. Концепцията за целите ...