Регистрация в ИСУН

 

Създаване на проектно предложение

 

Подписване и подаване на проектно предложение

 

Отговор на въпрос на оценителна комисия

 

Електронно отчитане – част 1

 

Електронно отчитане – част 2

 

Електронно отчитане – част 3

 

Е-тръжни процедури – подаване на оферта