BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"

Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурата “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общините и районите на Столична община, които не са подали проектни предложения до момента, могат да кандидатстват до 17:30 часа на 29 май 2020 г.

С „Патронажната грижа“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19. Подкрепа в дома си ще получат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина. Служителите на „Патронажната грижа“ ще доставят в дома им храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства. Нуждаещите се ще получат подкрепа и за заплащането на битови сметки или други неотложни административни услуги.

Пълният комплект документи, заедно с изменените Условия за кандидатстване, е публикуван в сайта на ОПРЧР и ИСУН.