BG05M9OP001-6.003 "Запази ме"

Основната цел на операцията е да бъде оказана навременна подкрепа на работодателите, които са пряко засегнати от наложените противоепидемични мерки, и запазване заетостта на служителите им. Секторите, които могат да кандидатстват, са описани в заповедта на министъра на труда и социалната политика. По мярката „Запази ме“ се предоставя възможност за компенсация на служителите от засегнатите фирми. Те могат да кандидатстват за компенсация в размер на 24 лв. на ден (за 8-часов работен ден), докато са в неплатен отпуск заради въведените ограничения. Компенсация ще се предоставя максимум за 60 дни. С оглед своевременна подкрепа на работниците, Агенцията по заетостта вече набира заявки