Работна среща на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

24-25 юни 2019 г., гр. Велинград

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 07 юни 2019 г.

Име и фамилия

Отдел
РъководствоВВ-югВ-северУКСППДОКТПТехнически сътрудници

Мобилен телефон за връзка

Email

1. Ще присъствате ли на събитието?
ДаНе

2. Ще нощувате ли в хотела на 24 юни 2019 г.?
ДаНе

3. Ще ползвате ли организирания транспорт на 24 юни от София до Велинград?
ДаНе

4. Ще ползвате ли организирания транспорт на 25 юни от Велинград до София?
ДаНе

5. Предпочитения в менюто
месовегетарианец

Друга информация /ако е необходимо/