ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021-2027

26.02.2020 г., гр. София, хотел „Рамада“, зала "Опал", бул. „Мария Луиза” 131

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 24 февруари 2020 г.

Име и фамилия

Институция/ организация

Участвам в заседанието в качеството ми на:
ТитулярРезервен член

Email

Мобилен телефон

1. Ще участвате ли в заседанието на 26.02.2020 г.?
ДаНе

Друга информация