ЕДИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

26.11.2018 г., гр. София, София Хотел Балкан

Моля попълнете формуляра и го изпратете през онлайн формата най-късно до 15 ноември 2018 г.

Име и фамилия

Институция/ организация

Email

Мобилен телефон

1. Ще участвате ли в заседанието на 26.11.2018 г.?
ДаНе

Друга информация