Информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, организира провеждането на информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“. В рамките на събитието, което ще се проведе на 20.11.2019 г. в МТСП, експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

Процедурата е насочена към хора с увреждания и техните семейства; възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техни семейства. Допустими за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат доставчици на социални услуги, неправителствени организации и публични лечебни и здравни заведения.

С поканата и дневния ред можете да се запознаете тук.

Център на организация „Малки български хора“
Зам.-министър Русинова: С новия център на организация „Малки български хора“ ще покажем как действат интегрираните услуги

Новосъздаденият център на Националната организация „Малки български хора“, който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще …

Зорница Русинова откри новата учебна година в СУ „Димитър Матевски“ в Пловдив
Зам.-министър Русинова откри учебната година в СУ „Димитър Матевски“ в Пловдив – патрон на кампанията „Мисията е възможна“ на ОПРЧР

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова откри новата учебна …

Покажи Още