Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Архив Ръководства ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (май 2019 г.) УО на ОП РЧР публикува … Продължете с четенето на Водено от общностите местно развитие (ВОМР)