Второ заседание на ТРГ 2021-2027 – 28.01.2020 г.

Документи

Второ заседание на ТРГ 2021-2027 – 28.01.2020 г. (Публични)

    Новини от заседанието

    Младежите, жените и уязвимите групи във фокуса на ОПРЧР 2021-2027 (1/28/2020) - Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Мерките са в унисон с визията ...