Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Над 100 бенефициенти по мярката „Бъдеще за децата“ се включиха в обучение, организирано от ПРЧР

Дата на публикуване: 16.11.2023
Последна актуализация: 16.11.2023

Над 100 бенефициенти по мярката „Бъдеще за децата“ се включиха в обучение, организирано от ПРЧР

Над 100 представители на доставчици на социални услуги за деца, включително общини, неправителствени организации и лечебни заведения, които са бенефициенти по мярката „Бъдеще за децата“, се включиха в обучение, организирано от Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“. По време на обучението детайлно бяха представени и дискутирани въпроси, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проектите. Основната цел на операцията „Бъдеще за децата“ е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, които да окажат превенция на рисковете от изоставяне на дете, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

 

„Бъдеще за децата“ е операция от стратегическо значение и е част от знаковите процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“ в изпълнение на Европейската гаранция за детето, припомни Наталия Ефремова, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на европейската инициатива е да ангажира всички държави-членки на Европейския съюз да реализират дейности, с които работата на публичните системи – здравна, социална и образователна, да работят в синхрон, за да бъде намалена бедността сред децата. Слоганът на Европейската гаранция за детето е „Да не изоставим нито едно дете“, а националната цел е до 2030 г. броят на децата, които живеят в бедност в България, да бъде намален с над 200 000.

 

В изпълнение на Европейската гаранция за детето в България беше реализиран пилотен проект от УНИЦЕФ-България, който е реализиран в десет общини в областите Бургас, Сливен и Стара Загора. Дейностите бяха насочени към деца с увреждания, деца от семейства в неравностойно положение и деца с малцинствен расов или етнически произход. Основната цел на дейностите е подобряване на качеството и разширяване на обхвата на четири иновативни модела услуги – патронажна грижа за семейства с малки деца, услуги за ранна детска интервенция, услуги за приобщаващо предучилищно образование и услуги за превенция и подкрепа за децата и семействата. „Пилотният проект на УНИЦЕФ-България ни показа какъв тип мерки можем да разработим и какви дейности да финансираме с европейски средства, за да постигнем целите, заложени в Националния план за действие в изпълнение на Европейската гаранция за детето“, подчерта Ефремова. Тя съобщи, че бенефициентите по мярката „Бъдеще за децата“ ще имат възможност да включат екипите си в обучения за повишаване на капацитета, които да бъдат организирани от Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ-България.

 

В началото на събитието беше излъчен филм за семейство от ромски произход, което е включено в дейностите по Пилотния проект на УНИЦЕФ в Бургас. Мобилните екипи успяват да открият в ранен етап и да помогнат на дете с Детска церебрална парализа. Две от героините във филма бяха в залата. „Работата на терен беше много поучителна“, подчерта Наталия Ефремова. Тя припомни, че голяма част от бенефициентите, които са подписали договори по мярката „Бъдеще за децата“, вече имат натрупан ценен опит с реализирането на дейностите по операция „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и ще могат да го приложат и в изпълнението на мярката „Бъдеще за децата“.

Над 100 бенефициенти по мярката „Бъдеще за децата“ се включиха в обучение, организирано от ПРЧР