Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

По ПРЧР и НПВУ ще бъдат инвестирани усилия и ресурси за повишаване дигиталните компетентности на работещите

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 26.02.2024

По Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще инвестираме ресурси и усилия за повишаване дигиталните знания и компетентности на работещите в България. Това заяви Наталия Илиева, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика по време на форума „Иновациите, водещ фактор в развитието на предприятията и регионите - предизвикателства и възможности през 2024 г.“, който е организиран от Съвета за иновации към Българската търговско-промишлена палата. Според нея колкото и да е добра една иновация, тя би била безполезна, ако няма кой да я прилага на терен.  

 

Амбицията на Министерството на труда и социалната политика е до края на 2026 г. през обучения за повишаване на дигиталните умения да преминат поне 500 000 безработни и заети лица. Възможностите за включване в безплатни обучения се предоставят чрез финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма „Развитие на човешките ресурси“. По НПВУ безработните и заетите лица могат онлайн да кандидатстват за получаването на електронен ваучер, да изберат доставчик на обучение и да се включат в курсове за базови и средни дигитални умения. Кандидатстването е чрез уебсайта на Агенцията по заетостта, която е бенефициент по проекта. По Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде създаден и Единен сертификационен център, който ще гарантира качеството на предоставените обучения. 

 

Безработните могат да се възползват от възможността за обучение по мярката „Дигитални умения“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, но за напреднало и високоспециализирано равнище, а неактивните – за базово и средно равнище. Операцията е с бюджет от 40 млн. лв. и конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. За да се включат в безплатните обучения, безработните и неактивни лица могат да кандидатстват онлайн за ваучери чрез уебсайта на Агенцията по заетостта. „Амбицията ни е да покрием всичките осем нива на дигитална компетентност съгласно европейската рамка и да обхванем всички лица на пазара на труда, ползвайки различни източници на финансиране. 

 

Наталия Илиева представи пред участниците във форума и възможностите за включване в мерките „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ и предстоящата за обявяване операция „Нови умения“, по която ще има възможност за включване в специфични обучения за придобиване на специфични умения в рамките на предприятията. Мярката „Нови умения“ ще бъде с бюджет от 50 млн. лв. и допустими кандидати търговците по смисъла на Търговския закон.

По ПРЧР и НПВУ ще бъдат инвестирани усилия и ресурси за повишаване  дигиталните компетентности на работещите