Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Част от инвестициите по ПРЧР ще бъдат насочени към изграждане на умения според нуждите на пазара на труда

Дата на публикуване: 28.02.2024
Последна актуализация: 29.02.2024

Част от инвестициите по Програма „Развитие на човешките ресурси“ в новия програмен период 2021 – 2027 г. ще бъдат насочени към изграждането на умения, които са съобразени с нуждите на пазара на труда, а фокусът ще бъде поставен върху дигиталните и „зелените“ умения. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на пресконференция за представянето на проект „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“, който се финансира по мярката „Социално партньорство“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се реализира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ гласът на българския бизнес в партньорство с КНСБ и Министерството на труда и социалната политика

 

„Стремим се да намерим адекватни решения за дисбаланса между наличните и необходимите умения на работниците“, заяви Найденов. Той уточни, че ще бъдат финансирани мерки, свързани със създаване, тестване и внедряване на инструменти и модели на секторно и фирмено ниво за оценка на потребностите от работна сила, включително нуждата от нови умения и квалификация. Усилията на Министерството на труда и социалната политика за стимулиране на ученето през целия живот ще продължат, а с европейско финансиране ще бъдат създадени възможности за придобиване на нови умения и надграждане на вече придобити умения. Найденов подчерта, че основната цел на МТСП е т.нар. „двоен преход“ да бъде плавен и за работниците и служителите, и за предприятията в България.

 

„Благодарение на социалните партньори се разработват решения и механизми, които след това ще бъдат припознати и приложени на практика на пазара на труда“, заяви ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов. Той припомни, че общият бюджет на операция „Социално партньорство“ е в размер на 52 млн. лв. и уточни, че с реализирането на подобни мерки се цели по-добрата подготовка на българските предприятия за дигиталния преход. „Крайната ни цел е на пазара на труда в България да има по-качествени работни места и по-качествена работна сила, за да може българската икономика да е на достатъчно конкурентно ниво сред останалите страни членки на Европейския съюз“, обобщи Спасов. 

Част от инвестициите по ПРЧР ще бъдат насочени към изграждане на умения според нуждите на пазара на труда