Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Над 44,3 млн. лв. по ПРЧР 2021 - 2027 ще бъдат насочени към подкрепа на социалното предприемачество

Дата на публикуване: 14.11.2023
Последна актуализация: 16.11.2023

Над 44,3 млн. лв. по ПРЧР 2021 - 2027 ще бъдат насочени към подкрепа на социалното предприемачество

Над 44,3 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 ще бъдат насочени към подкрепа на социалното предприемачество в България. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на онлайн среща със социални предприемачи, част от инициативата „Промяната“ - най-голямата социално отговорна инициатива на „Нова Броудкастинг Груп“, която от 2014 г. се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Той изрази удовлетворение, че осем от Героите на „Промяната“ вече са били бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

 

„Удовлетворен съм от факта, че ресурсът от Европейския социален фонд е бил основополагащ за множество социални предприятия и години след реализацията на проектите, има устойчивост на идеите им“, заяви зам.-министърът. Според него основните послания, които се отправят с европейското финансиране към социалните предприятия в България, могат да се обобщят с думите „Подкрепа“, „Насърчаване“ и „Развитие“. Найденов изрази увереност, че социалните предприемачи ще бъдат активни и в следващия програмен период и ще продължат да търсят възможности за реализиране на идеите и каузите, които създават възможности за хората от уязвимите групи.

 

Ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов уточни, че по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 се очаква да бъдат обхванати около 4 200 представители на уязвими групи. В допълнение около 20 млн. лв. от бюджета на Програмата ще бъде инвестиран в социални иновации. „Ще се опитаме да подкрепим примери за успешни практики от други европейски държави, които са свързани с услуги или с начинание в социалната сфера. Тези добри практики ще имат възможност да бъдат апробирани в България и ако бъдат успешни, да бъдат припознати от Министерството на труда и социалната политика и ще могат да се приложат като държавна политика“, обясни Спасов.  

 

В началото на 2024 г. се очаква да бъде отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалното предприемачество на местно и регионално ниво“ с бюджет от 22 млн. лв. Проекти по мярката ще могат да подават работодатели, общини, неправителствени организации и съществуващи социални предприятия. Дейностите, които ще бъдат подкрепени, ще включват обучения и заетост, възможност за закупуване на оборудване и обзавеждане за нови работни места, инвестиции в създаване на видимост на продуктите, курсове за повишаване на управленските умения и създаване на партньорства с бизнеса. Сред изискванията към кандидатите, чиито проекти ще бъдат одобрени, е преди сключване на договор за безвъзмездна помощ, да имат регистрация в Регистъра на социалните предприятия. Заместник главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика Наталия Ефремова предложи на социалните предприятия да бъде организирано обучение, в което да бъдат представени стъпките за включване в Регистъра на социалните предприятия. По мярката ще бъде организиран и Информационен ден с потенциалните кандидати, по време на който ще бъдат представени Условията за кандидатстване, като ще могат да бъдат задавани въпроси към представители на Управляващия орган на ПРЧР.  

 

В новия програмен период ще бъде запазен достъпът на социалните предприемачи  до финансовите инструменти, които се управляват от Фонда на фондовете. „Ще предоставим възможност на Фонда на фондовете да работи със средствата, които кредитополучателите от програмен период 2014 – 2020 възстановяват към Фонда, за да може да бъдат подкрепени желаещите да получат кредитно финансиране и в програмен период 2021 – 2027“, заяви Цветан Спасов. Той уточни, че ако от средите на социалните предприемачи бъде предложена идея, която да води към разработването на нов финансов инструмент, Управляващият орган на ПРЧР е готов да я вземе под внимание. 

 

Спасов представи и проект „Развитие на социалната икономика“, който се финансира с бюджет от 26,7 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е да бъде създадена мрежа от шест фокус-точки на територията на цялата страна, които да насърчават развитието на социалното предприемачество. „Фокус-точките вече са създадени. В тях са назначени служители, които вече  работят с предприятията от своя регион на планиране“, допълни Спасов. По проекта ще бъдат обследвани най-малко 200 социални предприятия, а на по-късен етап ще има възможност за повишаване на маркетинговите умения и дигитализиране на бизнес процесите в социалните предприятия. Планирано е създаването на дигитална платформа, в която ще бъдат представени продукти на социални предприятия. По този начин продуктите и услугите ще бъдат популяризирани, което ще насърчи производството и по-високите продажби на тези продукти. „Считаме, че с такъв дигитален тласък ще успеем да насърчим социалните предприемачи да повишат своята конкурентоспособност“, подчерта ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР.

 

През отминаващия програмен период 2014 – 2020 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отделен бюджет в размер на над 63,5 млн. лв., с които са реализирани над 250 проекта. В тях са включени над 4 700 представители на уязвимите групи, а повече от 2 500 от тях са останали в заетост след приключване на проектните дейности. 
 

Над 44,3 млн. лв. по ПРЧР 2021 - 2027 ще бъдат насочени към подкрепа на социалното предприемачество