Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Общо 592 профила за дигитални компетенции, разработени от социалните партньори, ще бъдат основа за мерки на пазара на труда

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

Разработените 592 профила за дигитални компетенции по ключови професии в 94 икономически сектора, които са създадени в резултат на партньорството между Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и социалните партньори в програмен период 2014 – 2020 г., ще бъдат използвани като основа за нови мерки на пазара на труда. Това увери ръководителят на Управляващия орган на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов по време на пресконференция по проект „Подкрепа за партньорство“, която се реализира с финансиране по ПРЧР от КТ „Подкрепа“ в партньорство с МТСП, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Съюза за стопанска инициатива

 

Спасов даде пример с мярката „Нови умения“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване през април. С операцията ще бъде подкрепено изграждането на нови умения на служителите, за да се адаптират към съвременните изисквания на работодателите. Проектни предложения ще могат да подават търговците по смисъла на Търговския закон. По процедурата ще могат да се организират обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, съобразени със спецификата на работното място. 

 

„Глобализацията, дигитализацията и променящите се модели на работа водят до нови предизвикателства и възможности на пазара на труда. Това е причината в следващите години акцент в политиката на МТСП да бъде адаптирането на работниците и служителите и предприятията към настъпващите промени“, заяви заместник-министър Николай Найденов. Той отбеляза, че за МТСП е от изключителна важност да реализира всички процеси съвместно със социалните партньори, работодателите и всички заинтересовани страни, за да може преходът да бъде плавен и за работниците и служителите, и за предприятията в България.

 

Проектът „Подкрепа за партньорство“ се реализира по мярката „Социално партньорство“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и е с бюджет над 6,6 млн. лв. В него са набелязани цели за активиране на социалния диалог, подобряване на условията на труд и възможностите за обучения, квалификация и преквалификация на работещите. „Вярвам, че с изпълнението на този амбициозен проект ще допринесем за подобряване на социалния диалог и насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията. Целта ни е всеки работник и служител да се чувства по-подготвен, по-полезен и защитен, което ще доведе до повишаване както на производителността, така и на конкурентоспособността на българските предприятия“, допълни Спасов.

592 профила за дигитални компетенции, разработени от социалните партньори, ще бъдат основа за мерки на пазара на труда