Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в с. Церова кория проведе Ден на отворените врати

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в с. Церова кория проведе Ден на отворените врати

Заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова и ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов посетиха Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в с. Церова кория. Центърът е разкрит по проект на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, който е с общ бюджет от над 1,1 млн. лв. Със средства от Европейския социален фонд е ремонтирана и реконструирана сграда общинска собственост, в която са обособени зали за активни занимания, лечебна физкултура, трудотерапия и индивидуална работа. Закупено е обзавеждане и оборудване и са наети 13 служители за предоставяне на почасови услуги на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения. 

 

„Велико Търново е може би най-социалната община в България, която през последните 5-6 години успя да концентрира значително по-голям финансов ресурс от европейски средства за социални услуги , в сравнение с  много други общини в България“, заяви ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов. Той припомни, че Община Велико Търново бе сред първите общини, които сключиха договор по мярката „Грижа в дома“, с която през новия програмен период продължи предоставянето на мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. 

 

Спасов анонсира предстоящата мярка „Насърчаване на социалното предприемачество на местно и регионално ниво“, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване в началото на следващата година. Операцията ще бъде с бюджет от 22 млн. лв., а с проектни предложения ще могат да кандидатстват съществуващи социални предприятия, общини, неправителствени организации и социални предприемачи. Допустими дейности по мярката ще бъдат включване в обучения, повишаване на квалификацията, субсидирана заетост и курсове за повишаване на мениджърските и маркетинговите умения на управленския екип на социалните предприятия. С проекти ще бъдат насърчавани партньорствата, работата в мрежи и повишаване видимостта на продуктите, произведени в социални предприятия. 

 

Посещението в Центъра е част от организирания от Община Велико Търново „Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения“. Част от събитията бе и представление на социалната иновация „Социален цирк“, чийто инициатор е Галина Риом-Ройбек, която е родена в Ямбол, но е изоставена от родителите си. На 4-годишна възраст е осиновена от датско семейство и 20 г. живее в Дания. Галина е дипломиран бакалавър по съвременно цирково изкуство. Тя апробира концепцията „Социален цирк“ в България. Основната му цел е да овласти уязвими групи с цел по-добрата им интеграция в обществото. Чрез обучение в елементи от цирковото изкуство, хора с различен вид увреждания придобиват базисни умения, които увеличават шансовете им за по-добра интеграция в обществото. Концепцията надгражда психодрамата и ролевите игри, като съчетава физически упражнения и умения за постигане на баланс и синхрон. 

 

„За мен е висока чест да споделя празника, на който ни поканихте. Беше незабравимо преживяване да присъстваме на представлението, организирано от Община Велико Търново и Фондация „Мини Арт Фест“. Благодарение на „Социалния цирк“ станахме свидетели на таланта на артистите и на уменията на социалните работници да работят с хора, които имат нужда от подкрепа“, заяви Спасов.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в с. Церова кория проведе Ден на отворените врати