Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Зам.-министър Ефремова: С кохезионната политика успяхме да достигнем до стотици хиляди български граждани

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Благодарение на кохезионната политика, успяхме да достигнем до стотици хиляди български граждани в уязвимо положение. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, организирана от БТА в Пловдив. Ефремова уточни, че в програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ над половин милион българи са преминали обучения, с които са подобрили уменията си. Почти 90 000 безработни са започнали работа. В Област Пловдив подкрепата е достигнала до 4 319 души, които са включени в обучения и заетост. „В областта на социалното включване финансирахме дейности в подкрепа на възрастните и хората от уязвимите групи, за да подобрим достъпа им до социални и здравно-социални услуги, но и да развием нови услуги“, заяви зам.-министърът. Близо 206 000 възрастни и хора от уязвими групи вече имат подобрен достъп до услуги, като 8 278 от тях са в Област Пловдив. Децата и семействата бяха подкрепени с различен вид услуги, но и с мерките, свързани със закриването на специализираните институции за деца, каквито вече не съществуват в България. Общо 74 738 деца са включени в мерки за деинституционализация, като 4 319 от тях са в област Пловдив.  

Зам.-министър Ефремова представи и предстоящи промени по мерки на Програма „Развитие на човешките ресурси“. Възможностите за включване на младежите в мярката „Младежка заетост +“ ще бъдат улеснени, чрез отпадане на изискването за липса на предходен трудов опит. Такъв ще бъде допускан, когато не е свързан с професията на младежите. Работодателите ще имат възможност да наемат друг младеж, ако включеният в дейностите напусне предсрочно и остават 3 месеца до края на проектните дейности. Ефремова припомни, че по „Младежка заетост +“ могат да кандидатстват и общините в качеството си на работодател. 

Предстои да бъде увеличен бюджетът на мярката „Родители в заетост“ до 42 млн. лв., съобщи зам.-министърът. По този начин ще продължи подкрепата за родители, чиито деца не посещават детска градина и поради тази причина не могат да се върнат на работа или да започнат такава. До момента в цялата страна са наети 1 361 детегледачи, 128 от които са в Област Пловдив. 

Интегрираните социално-здравни услуги за възрастните и хората с увреждания, които се предоставят чрез мярката „Грижа в дома“, ще бъдат удължени до края на 2024 г., съобщи зам.-министърът. Очаква се увеличение на бюджета на мярката с още 48 млн. лв. В момента над 154 000 възрастни и хора с увреждания разчитат на интегрирани услуги в домовете си, като над 2 600 от тях са в Област Пловдив. Ефремова съобщи, че има промяна и в стойността на услугата „Топъл обяд“, предоставяна от общините с финансиране по Програмата за храни и основно материално подпомагане. В момента над 70 000 хора в уязвимо положение от 232 общини и райони на общини получават „Топъл обяд“. „В резултат на инфлационните процеси и на настояването на общините, намерихме начин да увеличим средствата за „Топъл обяд“. Предполагам, че това ще бъде глътка въздух за общините, които предоставят тази важна подкрепа“, заяви Ефремова. Стойността за „Топъл обяд“ се увеличава от 3,20 лв. на 4,14 лв., в които са включени и средствата за транспорт. Подкрепа за уязвимите групи се осъществява и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като се очаква два Дома за стари хора в Пловдив и в с. Старосел с общ капацитет от 226 потребители да бъде реформирани. 

Зам.-министър Ефремова припомни, че с финансиране по НПВУ всеки български гражданин, независимо дали работи или е безработен, може да премине през безплатни обучения за базови и средни дигитални умения. В обученията могат да се включат и общински и държавни служители. Курсовете се реализират с електронни ваучери, които се заявяват онлайн в сайта на Агенцията по заетостта. 

Зам.-министър Ефремова: С кохезионната политика успяхме да достигнем до стотици хиляди български граждани