Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Зам.-министър Ефремова: С индивидуален подход и комплексна подкрепа се опитваме да насърчим неактивните да се включат на пазара на труда

Дата на публикуване: 15.05.2024
Последна актуализация: 15.05.2024

С индивидуалната работа и комплексната подкрепа, която очакваме от служителите на Агенцията по заетостта и цялата система на Министерството на труда и социалната политика, се опитваме да подкрепим неактивните хора и да ги мотивираме да се включат на пазара на труда. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Конференцията „Стратегии за успешно активиране – настояще и бъдеще“, организирана от Агенцията по заетостта. Събитието е част от комуникационните дейности по мярката от стратегическо значение „Започвам работа“ – Компонент 1 „Активиране“, която е финансирана със средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Неактивните хора в България са над 1 милион и имат различни причини, поради които не работят, съобщи Ефремова. Сред тях са липса на образование или конкретно умение, липса на трудови навици, влошено здравословно състояние, семейни причини или географска отдалеченост от икономически развити райони. Данните на НСИ показват, че средностатическият профил на неактивен българин е жена на средна възраст със средно образование, която живее в град. Част от неактивните хора са на възраст до 29 години и не търсят никакви способи за подобряване на уменията си така, че да могат да си намерят работа или да направят преход към по-качествена и по-добре платена работа.  

„Социалните пречки и допълнителните фактори хората да не работят са най-разнообразни, но причината никога не е само една. На практика служителите на Агенцията по заетостта използват цял микс от пътеки, по които могат да включат неактивните хора в надпреварата на динамичния свят, в който живеем“, коментира зам.-министърът. Според нея активаторите са сред най-големите иноватори и мисионери, тъй като те трябва да открият най-добрия път един човек да вземе живота си в свои ръце. Зам.-министърът определи като иновация и Клубовете за активиране, които Агенцията по заетостта разкри в шест български града, като част от дейностите по мярката „Започвам работа“ – Компонент 1 „Активиране“. „Клубовете за активиране са един нов подход в опита ни да достигнем до всеки човек, който има нужда от подкрепата ни“, подчерта Ефремова. 

Ролята на държавата при активирането на неактивни хора е да компенсира липсата на фундаментални умения и знания, които по някаква причина не са били придобити или са пропуснати. Зам.-министърът припомни, че през мерките, финансирани по Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост, е разгърнат широк спектър от възможности за включване в обучения. Курсовете за придобиване на общи базови умения се предоставят чрез Агенцията по заетостта, а за специфичните обучения или тези, които изискват умения за конкретно работно място, се включват конкретни работодатели, които знаят от какви умения се нуждаят служителите им. Наталия Ефремова припомни, че в Европейската година на уменията фокусът на пазара на труда в България е пренасочен от субсидираната заетост към подобряване на уменията и разширяване на възможностите за обучения на всички хора в трудоспособна възраст. „Европейската година на уменията е само началото. В следващите 10 години ще разгърнем много по-широко потенциала на възможностите за включване в различен вид обучения, които да подобрят уменията на всички хора в трудоспособна възраст“, уточни зам.-министърът.  

Зам.-министър Ефремова: С индивидуален подход и комплексна подкрепа се опитваме да насърчим неактивните да се включат на пазара на труда