Коледна работилница, част от кампанията „Мисията е възможна“, събра институции и посланици в подкрепа на децата от услугите

Ученици от 2.СУ „Емилиян Станев“ в София и деца от социални услуги изработиха десетки коледни картички в навечерието на Коледните празници. Инициативата бе …

В София се проведе Информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ на ОПРЧР

В София се проведе Информационен ден по процедурата „Социално включване в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Експерти от Управляващия орган …

Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Враца Калин Каменов направиха първа копка за изграждането на ЦНСТ за деца и младежи без увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на Община Враца Калин Каменов направиха първа копка за изграждането на Център за …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез директно предоставяне на БФП процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 2 с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез директно предоставяне на БФП процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и …

Четирима кандидати се включват в надпреварата за управление на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Четирима кандидати подадоха заявление за участие в тръжната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“. …