Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7
ПРЧР Общи указания

Документи

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 05.10.2023

 

В секция "Документи" можете да откриете одобрената от Европейската комисия Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, включително последващите й изменения. В рубриката публикуваме общи ръководства, които са приложими за всички бенефициенти на програмата.