Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22TB6
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22TR7
Проекти Филми

Добри практики

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 05.10.2023

 

Секцията „Добри практики“ съдържа вдъхновяващи истории на бенефициенти за ползите от европейското финансиране. Ще ви разкажем любопитни истории за силата на новите умения, за предизвикателството да започнеш първа работа, за ролята на социалните услуги за хора в неравностойно положение и за социалното предприемачество.