Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22TP4
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22T55
Новини Добри практики Събития Видео

Медия

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 06.10.2023

 

В тази секция ще откриете информация за нови мерки, предстоящи и минали събития, организирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и добри практики на успешно реализирани проекти.