Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE223J2
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22371
Предстоящи Минали

Събития

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

Събитията са най-видимата част на комуникацията. По Програма „Развитие на човешките ресурси“ се организират събития за конкретни целеви групи, но и за широката аудитория, за които ще бъде публикувана информация.