Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22930
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE229J1
П1 "Насърчаване на заетостта и развитието на умения" П2 "Социално включване и равни възможности П3 "Насърчаване на младежката заетост" П4 "Социални иновации" П5 "Техническа помощ"

ПРЧР 2021-2027

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 05.10.2023

 

В секция "ПРЧР 2021-2027" се публикува информация за процедури, които се реализират с подкрепата на Европейския социален фонд +.