ОПРЧР обявява за кандидатстване процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 2

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне …

Обученията по операция „Умения“ са възобновени

Обученията по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са възобновени след двумесечното временно спиране поради обявеното извънредно положение във връзка …

ОПРЧР проведе онлайн обучение за бенефициентите по операция „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе онлайн обучение по операция „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“. В него …

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Крайният срок за подаване на проектни предложения е удължен до 31.08.2020 г., 17:30 часа. С проектни предложения могат да кандидатстват общините – допустими …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети