ОПРЧР проведе Информационен ден по операция „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе онлайн Информационен ден с разяснения по Условията за кандидатстване по процедурата „Развитие на …

Увеличен ресурс за младежите, предприемачеството и социалните мерки в новата версия на ПРЧР 2021-2027

Мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите са с повече средства в новата версията на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети