С новата мярка „Запази ме +“ по ОПРЧР през механизма REACT EU ще бъдат компенсирани служители и самоосигуряващи се от засегнатите от пандемията сектори

Работниците, служителите и самоосигуряващите се в засегнатите от пандемията сектори, имат право на компенсация по новата мярка „Запази ме +“ на Оперативна програма …

Указания на УО на ОПРЧР относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, във връзка с препоръки за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19

При непредвидима извънредна ситуация, която е извън контрола на Управляващия орган и бенефициентите и която не позволява изпълнението на основни и задължителни дейности, …

Информация за Индикативната работна програма за 2022 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 (ОПРЧР) очаква допълнителна алокация на средства за България за 2022 г. Средствата ще …

Изрази мнението си за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е уникална възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение откъде …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Електронна книга
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети