ОПРЧР и ОПНОИР проведоха обучение за общините с проекти по мярката „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проведоха обучение за общините, които …

Изрази мнението си за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е уникална възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение откъде …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети