УО на ОПРЧР обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Развитие на дигиталните умения – Компонент 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отправя покана за изпращане на писмени предложения и възражения по проекта на Условията за …

Дейностите, финансирани от ЕСФ и ИМЗ, ще бъдат ключови за възстановяване след пандемията

Дейностите, финансирани със средства от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, ще бъдат решаващи за възстановяването на националните икономики след пандемията, …

МИГ Самоков отвори за кандидатстване мярка за обучения, стаж и субсидирана заетост на безработни с ниско образование

МИГ Самоков отвори за кандидатстване процедурата „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени …

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура „Детски кътове“

Във връзка с приключване на етапа по оценка на административното съответствие и допустимост (АСД) по процедура „Детски кътове“ и на основание чл. 34, …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети