Лого ОПРЧР

СНЦ „МИГ-Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М02 „Активно включване – младежи” от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.101- МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи”

СНЦ „МИГ-Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М02 „Активно включване – младежи” от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица …

Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ …

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград-Ареал, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.096

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите от стратегията за ВОМР на МИГ …

Общините могат да кандидатстват за реализация на услуги по процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети