Повишаване на дигиталната грамотност и по-добра онлайн защита очакват българите от цифровата трансформация на ЕС

Повишаване на дигиталната грамотност и повече възможности за дистанционни обучения очакват българите от цифровата трансформация на Европейския съюз. Това показват данните от анкетно …

До 30 юни 2022 г. се удължава срокът за кандидатстване по мярката „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

До 30 юни 2022 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по мярката „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората …

ЕК предлага индивидуални сметки за обучение и микроквалификации, с които да стимулира ученето през целия живот

Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на Европейския съюз. Двете предложения …

Цяла плеяда звездни участници се включиха в заключителното събитие от кампанията „Влез в мрежата“

Цяла плеяда звездни участници се качиха на сцената за заключителното събитие от кампанията „Влез в мрежата“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. …

Електронният сборник „Гласовете на нашето мълчание“ с премиера в Литературен клуб „Перото“

Електронният сборник „Гласовете на нашето мълчание“ събра необикновените истории на Захари, кака Гергана, Захари Атанасов, Светлана и Рока, д-р Иванова и Сълзица, разказани …

Указания на УО на ОПРЧР относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, във връзка с препоръки за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19

При непредвидима извънредна ситуация, която е извън контрола на Управляващия орган и бенефициентите и която не позволява изпълнението на основни и задължителни дейности, …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Електронна книга
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети