Комитетът за наблюдение одобри 14 нови операции за над 1,144 млрд. лв., които ще бъдат реализирани по ПРЧР (2021-2027)

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 1,144 …

Министър Гьоков: Социалната икономика приобщава хората с ценности като солидарност и демократичност

„Социалната икономика не само създава работни места, но сближава и приобщава хората с ценности като солидарност и демократичност. Тя позволява трудовите права на …

Програма „Развитие на човешките ресурси“ се включва в Европейската година на младежта с кампанията #Първа работа

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) се включва в Европейската година на младежта с Националната кампания #Първа работа. Кампанията е насочена към младежи …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Електронна книга
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети