Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Управляващ орган Пишете ни Нашите офиси

Контакти

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

В този раздел можете да откриете контакти на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", която е Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020 г. и ПРЧР 2021-2027 г., както и адресите на регионалните ни офиси.